+


เมนูหลัก

     หน้าแรก
    
ประวัติความเป็นมา
     โครงสร้างองค์กร
     โครงสร้างอัตรากำลัง
          ส่วนราชการ
         
 การบริหารงาน
     นโยบาย/แผนงาน
     กฎหมาย/ระเบียบ
     ติดต่อเรา


ข้อมูลทั่วไป

     สภาพทั่วไป
     สภาพทางเศรษฐกิจ
     แผนที่ตำบลบ้านใหม่
     ผลิตภัณฑ์ตำบลบ้านใหม่
     สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
     โลโก้ อบต.บ้านใหม่
     คำขวัญ อบต.บ้านใหม


ข้อมูลสถิติ

     จำนวนประชากร
     สถิติด้านผู้สูงอายุ
     สถิติด้านคนพิการ
    
ข้อมูลด้านศาสนา
     ข้อมูลด้านการศึกษา
     ข้อมูลด้านสาธารณสุข
     ข้อมูลด้านสาธารณูปโภครับเรื่องราวร้องทุกข์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กระดานสนทนา เช็คอีเมล์
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
      โครงการงานก่อสร้างหอถังเหล็กทรงเชมเปญ หมู่ที่ 8 บ้านวังดุม
         (บริเวณบ้านนายวีระ ดาวเรืองเจริญ) ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
      โครงการงานก่อสร้างหอถังเหล็กทรงเชมเปญ หมู่ที่ 10 บ้านเขานางพิม
         (บริเวณสระน้ำสาธารณะบ้านเขานางพิม) ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต(overry) หมู่ที่ 3 บ้านต้นลำไย
         (สายหน้าวัดต้นลำไย) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       โครงการหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 11 บ้านหมู่เพชรพัฒนา
         (บริเวณโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยาิ์) ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านต้นมะม่วง (สายบ้านนายผู้พัน)
         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)

ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสระเศรษฐี (สายบ้านนายแต้ม)
         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)

ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
     
โครงการงานก่อสร้างแท้งค์น้ำทรงเชมเปญ หมู่ที่ 6 บ้านหนองประดู่
         (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       เลื่อนกำหนดเปิดซองสอบราคา
         โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต(overry) หมู่ที่ 1 บ้านต้นมะม่วง
         (สายบ้านนายดิเรก แก่นคำ) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
      โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต(overry) หมู่ที่ 1 บ้านต้นมะม่วง
         (สายบ้านนายดิเรก แก่นคำ) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
      โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต(overry) หมู่ที่ 3 บ้านต้นลำไย
         (สายบ้านนางสาคร) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
      เรื่อง จ้างออกแบบต่อเติมอาคารทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
             โดย วิธีคัดเลือก
             (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านต้นลำไย (สายบ้านนายสะอาด)
         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
     
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านต้นลำไย(สายในเกาะไปฝายน้ำล้น)
         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
     
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบจราจรสี่แยกสระเศรษฐี หมู่ที่ 5
         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
     
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4
         (อ่านละเอียดเพิ่มเติม) .
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ของ อบต.บ้านใหม่   (คลิ๊กที่นี้)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดสะอาด ตามนโยบายของ
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วม
โดยทาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ได้เข้าร่วมและดำเนินการตามขั้นตอนที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้เสนอแนะมาทุกประการ
ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การตั้งจุดทิ้งขยะอันตราย
จุดรวบรวมขยะอันตราย การจัดเก็บและบันทึกรายงานข้อมูลขยะในทุกเดือน  
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ขอเชิญพี่น้องประชาชนในตำบลบ้านใหม่
     ร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
     ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ทั้งนี้ทาง อบต.บ้านใหม่
     ได้จัดทำริบบิ้นสีดำ จำนวน 1,000 ชิ้น แจกฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในครั้งนี้ด้วย
ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับจังหวัด
(การประชุมใหญ่) ของงานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อต่อทางรถไฟ
ระหว่าง ท่าเรือแหลมฉบัง - ท่าเรือน้ำลึกทวาย วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2558
ณ ห้องสังขละบุรี 2 โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม
     เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
            (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม
     เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
           - รายละเอียดประมาณการรายรับ พ.ศ.2560 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
           - รายละเอียดประมาณการรายจ่าย พ.ศ.2560 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       เรื่อง  แผนพัฒนาตำบลสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ปี พ.ศ.2559-2561
               ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี ปี พ.ศ.2559-2561
              
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)  
ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านใหม่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
       (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
       เรื่อง   การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ทำการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชน
ที่เข้ามารับบริการของ อบต.บ้านใหม่ จะได้รับความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
      เรื่อง   การเพิ่มประสิทธิภาพการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการ
               ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
     เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านใหม่  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศ อบต.บ้านใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีี ประจำปี 2560 ดังนี้
        ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ยื่นแบบชำระตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์
       ภาษีป้าย                   ยื่นแบบชำระตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม
       ภาษีบำรุงท้องที่          เปิดรับชำระตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม - 30 เมษายน

    ชำระได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30น.-16.30น.
    (โปรดนำหลักฐานมาให้ครบ เพื่อสะดวกในการชำระภาษี) (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
ขอเชิญ รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ที่ อบต.บ้านใหม่
     รับได้ที่ สำนักปลัด อบต.บ้านใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30น.-16.30น.
     (โปรดนำบัตรประชาชนมายื่นเพื่อขอรับวัคซีน)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การปรับขยายเวลา
     การให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
     ตั้งแต่เวลา 12.00 - 13.00 น. และการให้บริการในวันหยุดเสาร-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
     ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ให้ทราบโดยทั่วกัน

รางวัลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ระดับ ดี
ด้านสตรีและครอบครัว
ประจำปี 2554
รางวัลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ระดับ ดีเด่น
ด้านสตรีและครอบครัว
ประจำปี 2555
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับ ดี
ด้านสตรีและครอบครัว
ประจำปี 2556, 2557, 2558
รางวัลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดีเด่น
ด้านการจัดสวัสดิการ
สำหรับคนพิการ
รางวัลที่ 1
ปี 2553
รางวัลสถานที่ที่เป็นมิตร
กับผู้พิการ ระดับ ดี
ประเภทหน่วยงานราชการ
สถานที่ที่เอื้ออำนวย
แก่คนพิการ ปี 2553,2558
2559
โล่เกียรติคุณ
รางวัลตำบลต้นแบบ
การพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
รางวัลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดีเด่น

ที่ส่งเสริมงานวัฒนธรรม
ด้านมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม

 

 

ดูทีวีออนไลน์


หนังสือพิมพ์