เมนูหลัก

     หน้าแรก
    
ประวัติความเป็นมา
     โครงสร้างองค์กร
     โครงสร้างอัตรากำลัง
          ส่วนราชการ
         
 การบริหารงาน
     นโยบาย/แผนงาน
     กฎหมาย/ระเบียบ
     ติดต่อเรา


ข้อมูลทั่วไป

     สภาพทั่วไป
     สภาพทางเศรษฐกิจ
     แผนที่ตำบลบ้านใหม่
     ผลิตภัณฑ์ตำบลบ้านใหม่
     สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
     โลโก้ อบต.บ้านใหม่
     คำขวัญ อบต.บ้านใหม


ข้อมูลสถิติ

     จำนวนประชากร
     สถิติด้านผู้สูงอายุ
     สถิติด้านคนพิการ
    
ข้อมูลด้านศาสนา
     ข้อมูลด้านการศึกษา
     ข้อมูลด้านสาธารณสุข
     ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค 

รับเรื่องราวร้องทุกข ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กระดานสนทนา เช็คอีเมล์


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล     เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539

ปัจจุบันที่ทำการ อบต.บ้านใหม่   ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 59  หมู่ที่ 5 (บ้านสระเศรษฐี)

ตำบลบ้านใหม่   อำเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี

ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าม่วง  ทางทิศใต้ ประมาณ 6 กิโลเมตร


ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เป็น อบต.ขนาดกลาง
นายสรายุธ   จีนาภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่