เมนูหลัก

     หน้าแรก
    
ประวัติความเป็นมา
     โครงสร้างองค์กร
     โครงสร้างอัตรากำลัง
          ส่วนราชการ
         
 การบริหารงาน
     นโยบาย/แผนงาน
     กฎหมาย/ระเบียบ
     ติดต่อเรา


ข้อมูลทั่วไป

     สภาพทั่วไป
     สภาพทางเศรษฐกิจ
     แผนที่ตำบลบ้านใหม่
     ผลิตภัณฑ์ตำบลบ้านใหม่
     สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
     โลโก้ อบต.บ้านใหม่
     คำขวัญ อบต.บ้านใหม


ข้อมูลสถิติ

     จำนวนประชากร
     สถิติด้านผู้สูงอายุ
     สถิติด้านคนพิการ
    
ข้อมูลด้านศาสนา
     ข้อมูลด้านการศึกษา
     ข้อมูลด้านสาธารณสุข
     ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค


 นายสรายุธ จีนาภักดิ์ นายก อบต.บ้านใหม่
มอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาเดือดร้อน
มอบเงินช่วยเหลือเด็กในภาวะยากลำบากที่เดือดร้อน
โดยมอบเงินให้ผู้สูงอายุ 11 ราย และเด็ก 20 ราย
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี